תמונות מהטיול לפולין ולארצות הבלטיות – קובץ I

פורסם קובץ ראשון של תמונות מהטיול לפולין ולארצות הבלטיות.

קובץ זה מכיל תמונות מוורשה.

לצפיה בתמונות הקש כאן.