פורסם קובץ תמונות שלישי – גדאנסק והסביבה

פורסם קובץ תמונות שלישי,

הפעם גדאנסק והסביבה.

תמונות כאן.