נוסף קובץ שישי מהטיול לפולין ולבלטיות, והפעם ליטא

התמונות מליטא שצולמו במסגרת הטיול לפולין ולבלטיות פורסמו כאן.