זהו אסטוניה מהטיול לפולין והבלטויות פורסמה, ובזה תם הטיול המקסים

התמונות מאסטוניה, התמונות האחרונות מהטיול לפולין והבלטיות פורסמו כאן.

תהנו.